Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Φυσικοθεραπευτικής Εταιρείας Αλγολογίας

Πρόεδρος : Γεώργιος Γεωργούδης

Αντιπρόεδρος : Νίκος Γεωργιάδης

Γενικός Γραμματέας : Αλέξανδρος Σιδέρης

Οργανωτικός Γραμματέας : Μαλβίνα Κουράκου

Ταμίας : Μανώλης Αγγουράκης

sfragida-efea